Rodo

Rodo

Szanowni Klienci jak wiadomo od dziś weszła ustawa RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Obejmuje ono swoim zasięgiem wszystkie firmy, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe.
W ramach korzystania z usług Klubu i przekazania niezbędnych danych do korzystania z Klubu każdy klubowicz przy recepcji otrzyma od nas do podpisania upoważnienie do przetwarzania danych osobowych klienta na potrzeby klubu.?