Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Forma Fitness Paweł Zawadzki, ul. 1 Maja 108, 05-200 Wołomin, NIP: 1251476700 oraz Dariusz Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą FORMA Dariusz Zawadzki, ul.1 Maja 108,05-200 Wołomin, NIP: 125-062-27-37;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy, bycia członkiem Klubu, korzystania z usług Klubu, do prawidłowego świadczenia usługi w ramach poprawy kondycji fizycznej Klienta Klubu; Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest:
§ art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest: uzyskana zgoda osoba, której dane dotyczą;
§ art. 6 ust. 1 lit. b RODO, to jest: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie administrator oraz podmioty współpracujące z administratorem oraz świadczące dla administratora usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz innym podmiotom, których przekazanie danych będzie wynikało z korzystania przez Panią/Pana z Klubu. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Dane osobowe będę przechowywane w czasie trwania współpracy bądź korzystania przez Panią/Pana z usług Klubu służących poprawie kondycji fizycznej.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa pani/pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy oraz korzystania z usług administratora.