PILATES

PILATES

“System ćwiczeń opracowany przez Josepha Pilatesa, wykonywany na macie bez przyrządów i dodatkowych akcesoriów”

PILATES

To system ćwiczeń opracowany przez Josepha Pilatesa, wykonywany na macie bez przyrządów i dodatkowych akcesoriów. Na tych zajęciach czeka cię świadoma praca z ciałem, gdzie pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera samodzielnie wzmacniasz mięśnie, ujędrniasz ciało i pracujesz nad prawidłową postawą. By tego dokonać koncentrujesz się na każdej części ćwiczenia, uważnie stosując się do wszelkich instrukcji prowadzącego zajęcia, dotyczących ułożenia ciała, oddychania, rozluźnienia i napięcia mięśni.

Zdrowy Kręgosłup

Odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń mający na celu poprawę kondycji kręgosłupa. Systematyczne ćwiczenia mają działanie profilaktyczne w odniesieniu do większości schorzeń z tym związanych oraz wpływają na poprawę sprawności fizycznej i tym samym na ogólny stan zdrowia.